Tapahtuma historia

* 20.-22.1.23 Seura piti omaa infopisteen - yhdessa Suomi-Afrika-seuran kanssa- Matkamessuilla Helsingissä ja samalla Etelä-Afrikan Tuhholman lähetystön ”puolesta” välittäen heidän materiaalia ja yhteystietoja. Kokemukset olivat erittäin positiiviset, kävijöitä oli paljon, monet olivat kiinnostuneita matkoista Etelä-Afrikkaan, olosuhteista tänään siellä - ja politiikasta. Ja myös seurasta - ja taisi joku myös sen pohjalta liittyä seuraan !

 * 23. marraskuuta 2022 seura järjesti Helsingin Yliopistossa hyvin ajankohtaisen seminaarin otsikolla ”Uusi maailman(epä)järjestys – Etelä-Afrikan rooli ja paikka siinä”.
New World Disorder -paneelissa mukana: Annu Kekäläinen, Peter Nyman, Mika Aaltola, Kimmo Kiljunen ja Börje Mattsson.

25.5.23 Seura osallistui yhtenä järjestäjänä Africa Dayn-tapahtumaan. 
Seuralla oli oma esittelypöytä, sekä oli tuonut tilaisuuteen Etelä-Afrikkalaisia snacksejä. Tilaisuutta oli organisoimassa suurin  osa afrikkalaisten ( "diaspora")järjestöistä, sekä muutama muu ystävyysseura SEAS :n lisäksi. Africa Dayn vietto, tällä tavalla, oli erittäin onnistunut - ja lähdemme siitä, että siitä tulee, tässä muodossa, vuotuinen operinne.  

2.11 Jäsentilaisuus Oodissa  jossa jäsenemme Olli Juvonen kertoi kuvin ja videoin kokemuksistaan asumisestaan Etelä-Afrikassa 
60-luvulla. Paikka ja aika Oodin ryhmätila 3 klo 17.30  

aupunginmuseon näyttely Being Black – poimintoja afrosuomalaisuudesta 22.4 - 24.9

 

Näyttelyn keskeisiä teemoja ovat mm. perhe- ja ystävyyssuhteet, kauneusihanteet, identiteetti ja aktivismi. Näyttelyn avulla halutaan lisätä afrosuomalaisuuteen liittyvää tietoisuutta kertomalla, kuinka afrosuomalaiset ovat osa Helsinkiä ja helsinkiläisyyttä sekä vahvistaa afrosuomalaista kulttuuriperintöä museon kokoelmissa. Kaupunginmuseon näyttely avaa afrosuomalaisille tilan vaikuttaa myös oman paikallisen historiansa ja tarinansa tallennukseen.

Afrosuomalaisuudella viitataan näyttelyssä suomalaisiin, joilla on sukujuuria Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja jotka kuuluvat laajemmin afrikkalaiseen diasporaan. Kaikki näin määritellyt eivät kuitenkaan koe olevansa afrosuomalaisia eikä Suomessa asuvilla mustilla ja afrikkalaistaustaisilla ole yhteistä identiteettiä, historiaa tai kulttuuria. Mitä afrosuomalaisuudesta sitten tallennetaan jälkipolville? Tätä kysymystä pohditaan kaupunginmuseossa 22. huhtikuuta alkaen. Kävijöillä on mahdollisuus liittää omat kokemuksensa tai kuvansa osaksi näyttelyä, joka toimii tilana myös tapahtumille, työpajoille, keskusteluille ja kokemusten vaihdolle.

Being Black – poimintoja afrosuomalaisuudesta -näyttelyn on kuratoinut Wisam Elfadl ja tuottanut tutkija Eero Salmio. Näyttelyn suunnittelusta vastaa Alina Pajula ja graafisesta suunnittelusta Jade Lönnqvist. Näyttelyn kampanjailmeen on suunnitellut Hasan & Partners. Näyttely toteutetaan yhteistyössä Museum of Impossible Formsin ja Helsingin afrosuomalaisen yhteisön kanssa.

Being Black – poimintoja afrosuomalaisuudesta
22.4.–24.9.2023
Helsingin kaupunginmuseo, 4. kerros
Aleksanterinkatu 16
Vapaa pääsy